Õhuvedu

See on kõige kiirem, ohutum ning täpsem veoste transportimise viis.

1

Toimiv ülemaailmne agentide võrgustik võimaldab toimetada Teie veose mistahes maailma lennujaama.

Teile kõige ökonoomsema marsruudi valik.

2

3

Saadetisega seonduva informatsiooni õigeaegne edastamine.

Kauba ümberpakkimise- ja kindlustamisega seonduvad teenused.

4

5

Kaubasaadetise kohaletoimetamine põhimõttel ´  ukselt uksele´.

1

Toimiv ülemaailmne agentide võrgustik võimaldab toimetada Teie veose mistahes maailma lennujaama.

2

Teile kõige ökonoomsema marsruudi valik.

3

Saadetisega seonduva informatsiooni õigeaegne edastamine.

4

Kauba ümberpakkimise- ja kindlustamisega seonduvad teenused.

5

Kaubasaadetise kohaletoimetamine põhimõttel ´ukselt uksele´.

Kas olete huvitatud rahvusvahelisest õhutranspordist veoste koheletoimetamisel?

Palun täitke vastav blankett oma andmetega. Meie spetsialist võtab Teiega ühendust esimesel võimalusel.