EuroGulf –

Me oleme ära teinud suure töö selleks, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust.

Euro Gulf

Тollimaakler ja ekspediitor, kes pakub igakülgseid teenuseid rahvusvaheliste kaubavedude- ja tolliformaalsuste korraldamisel Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni territooriumil. Мe tagame veoste efektiivse ja ohutu kohaletoimetamise sõltumata veose gabariitidest: me tegeleme nii täiskonteineritega kui ka erinevatest saadetistest koosnevate veostega, mis hõlmavad ka minimaalselt 10 kg pakke. Meie ettevõte korraldab mistahes maailma punktist lähtuva veose kindlustuse, ladustamise kohaletoimetamise ja tolliformaalsused (import/eksport), valides selleks kõige optimaalsema lahenduse. Me pakume veoste edasitiometamiseks raudtee-, mere-, õhu- või maanteetransporti. Euro Gulf teeb koostööd Tallinna, Klaipeda, Rotterdami, Hamburgi, Bremerhaveni, Sankt Peterburgi ja Riia sadamatega.

Ülesanne

Kliendi aja, marsruudi ja rahaliste kulutuste optimeerimine. Meie spetsialistide meeskond peab läbirääkimisi agentide ja tarnijatega, korraldab veoste edasitoimetamise, informeerib klienti veose asukohast mistahes hetkel ning muudest seonduvatest asjaoludest.

 

Мissioon

Kompleksne logistikateenuste osutamine, veose õigeaegse kohaletoimetamise tagamine rikkumatul kujul.

Eesmärk

Kliendi aja ning rahaliste vahendite kokkuhoid etteantud ülesannete täpse täitmise ning kokkulepetest kinnipidamise läbi.

Lähenemine

Individuaalne lähenemine igale kliendile.

Väärtused

Kliendi austamine ja usaldamine.
Meeskonna orienteeritus tulemusele.
Professionaalne lähenemine ülesannete täitmisele.

Sertifikaadid

Ettevõte Euro Gulf on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning rahvusvahelise agentuurivõrgu Lognet Global liige.
EURO GULF OÜ krediidireiting

Услуги «Euro Gulf»

Складирование

Таможенное оформление​

Экспедирование

Страхование

Авиа
перевозки

Ж/Д
перевозки

Авто
перевозки

Морские
перевозки

Сборные
грузы

© 2019 Все права соблюдены