Тolliformaalsuste vormistamine

1

Impordi ja ekspordiga seonduvate tolliformaalsuste vormistamine Euroopa Liidu- ja SRÜ riikides ning Vene Föderatsioonis, kõigi vajalike tollidokumentide ettevalmistamine.

Tolliformaalsustega seonduvate kulude optimeerimine.

2

3

Aletes 5kg veoste tolliformaalsuste vormistamine.

Maismaa- ja mereveoste tolliformaalsuste vormistamine ilma ladustamiseta.

4

5

Koostöö paljude tollipunktidega (maismaal, sadamates).

1

Impordi ja ekspordiga seonduvate tolliformaalsuste vormistamine Euroopa Liidu- ja SRÜ riikides ning Vene Föderatsioonis, kõigi vajalike tollidokumentide ettevalmistamine.

2

Tolliformaalsustega seonduvate kulude optimeerimine.

3

Aletes 5kg veoste tolliformaalsuste vormistamine.

4

Maismaa- ja mereveoste tolliformaalsuste vormistamine ilma ladustamiseta.

5

Koostöö paljude tollipunktidega (maismaal, sadamates).

Kas olete huvitatud tolliformaalsuste korraldamisest?

Palun täitke vastav blankett oma andmetega. Meie spetsialist võtab Teiega ühendust esimesel võimalusel.